Yüksek Gerilim Nedir ? Yüksek Gerilim Nasıl üretilir? Tarihçesi Dünya ve Türkiye?

Yüksek Gerilim Nedir ? 

                52 kV ile 300kV arası gerilimlere Yüksek gerilim denmektedir. Yüksek gerilimi sınıflandırırken 2 husus dikkate alınır. Havada kıvılcım oluşturma ihtimali ve yakınlık veya temas sonucu elektrik şok tehlikesi oluşturması.

Yüksek gerilimde kendi içersin de 3 gruba ayrılır.

  • 1 kV – 245 kV
  • 245 kV-300kV
  • 300kV ve üzeri

Yüksek Gerilim Nasıl üretilir?

Isı enerji veya mekanik enerji kullanılarak elektrik enerjisi üretimi yapılır.

  • Isı ve mekanik enerji kullanılarak Generator de 10-25kV arası gerilim üretilir.
  • Generator de üretilen 10-25kV arasında ki gerilim Yükseltici trafolar aracılığıyla  yükseltilerek Yüksek gerilim iletim hatlarına iletilir.
  • Yüksek gerilim hatlarına iletilen Yükseltilmiş gerilim Dağıtım Merkezlerinde ki Alçaltıcı trafolar aracılığıyla önce Orta gerilime dönüştürülür.
  • Orta gerilime dönüştürülen gerilim daha sonra tüketim alanlarının ihtiyaçlarına göre Orta gerilim veya düşük gerilime dönüştürülür.

Isı ve mekanik enerji kullanılarak Generatör de elektrik enerjisinin üretimi ve trafolar aracılığıyla üretilen gerilimin iletimi ve çevrimi yapılarak evlerimizde ve işyerlerimizde kullanılır hale getirilmektedir.

Yüksek Gerilimin Tarihçesi  ( Dünya )

Edison tarafından 1878’de Pearl Street – New York üzerinde 110 V doğru gerilimle 83 Watt’lık 400 adet lambayı besleyen (~ 33 kW’lık) ilk buharlı güç santralı devreye girdi.

1885’de W. Stanley transformatörü geliştirdi.

Nikola Tesla  1886’da ilk tek fazlı alternatif akımla enerji iletimi gerçekleşti (4 kV’luk 42 km uzunluğunda New York’a gelen ilk hat) 1888’de çok fazlı AA (Alternatif Akım ) geliştirildi.

Yüksek Gerilimin Tarihçesi  ( TÜRKİYE )

Türkiye’de ilk santral 1902 yılında Tarsus – Mersin’de kuruldu. Bu, 2 kW’lık su santralıydı (HES).

1913’te İstanbul’da Alibeyköy Silahtarağa Santralı kuruldu ve İstanbul sokaklarına aydınlatma amacıyla elektrik verildi. • 14 Şubat 1914’te İstanbul’da konutlara da elektrik verildi.

1948’te Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı ile İstanbul Ümraniye arasında 66 kV’luk hat kuruldu.

1952’de Karadeniz Ereğlisi ile İstanbul arasında 154 kV’luk iletim hattı açıldı.

1970’de 380 kV’luk enerji iletimi başladı.