Alternatif Akımda Girdap Akımı Nasıl Oluşur ? Deri Etkisi ile bağlantısı nedir ?

İletim hatlarında enerji iletimi AC (Alternatif Akım ) olarak yapılmaktadır. Temel sebebi Alternatif Akımın transformatörler tarafından kolayca yükseltilmesi ve düşürülmesidir.

Ancak Alternatif Akım söz konusu olduğunda sürekli yön değiştiren bir manyetik alanın olmasından ötürü zıt yönlü manyetik alanlar iletkenin merkezinde akımın akış yönüne ters yönde bir akım oluşturur. Bu akım Girdap Akımları olarak adlandırılır. Bu durum iletkenin tamamında akan akımın iletkenin merkezinden geçen girdap akımından dolayı akımın iletkenin merkezinden uzaklaşması ve dış çeperine yoğunlaşmasına Deri etkisi denilmektedir.

DC (Doğru Akım)  da yön değiştiren bir manyetik alan olmadığından dolayı Girdap Akımları oluşmaz. Dolayısıyla Deri Etkisi de görülmez.

Yukarıda ki fotoğraftan da anlaşıldığı üzeri DC sistemde deri etkisi görülmez. AC sistemde Frekansın artmasıyla deri etkisinin de artığı görülmektedir.  

Deri etkisinin artması iletkenin kapasiteni düşüreceği için ısınma ve kayıplar oluşmaktadır.